Contestatie amenda

Amenda fisc (ANAF)

Amenzile aplicate de ANAF sunt amenzi fiscale pentru savarsirea de contraventii privind impozitele, taxele si contributiile sociale obligatorii.

Legea clasifica contraventiile fiscale in functie de gravitatea faptei si de pericolul social pe care il prezinta aceasta, amenzile pentru savarsirea acestor contraventii fiind cuprinse intre 2.000 lei si 100.000 lei.

Constatarea si sanctionarea contraventiilor fiscale se realizeaza prin intermediul organelor competente din cadrul Ministerului Finantelor Publice, prin ANAF si unitatile sale subordonate, cu exceptia cazurilor de suspendare sau revocare a autorizatiilor, masuri ce pot fi luate de organele care au acordat aceste autorizatii.

In majoritatea cazurilor, amenzile fiscale sunt aplicate persoanelor juridice, in calitatea acestora de contribuabili la bugetul de stat, pentru fapte precum neindeplinirea la termen a obligatiilor de declarare, a bunurilor si veniturilor impozabile sau, dupa caz, a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume; nerespectarea obligatiei de a pune la dispozitia organului fiscal registre, documente de afaceri, evidente si alte inscrisuri; nefrunizarea la termen a informatiilor periodice solicitate de organul fiscal.

In cazul persoanelor fizice, contraventia cea mai intalnita este aplicata pentru nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor de venit, precum si a declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale, amenda fiind cuprinsa intre 50 lei si 500 lei.

La momentul aplicarii amenzii, organele fiscale au obligatia de a intocmi procesul-verbal de constatare a contraventiei. Acesta are natura juridica a unui act administrativ unilateral de sanctionare si se intocmeste conform modelului stabilit prin ordin al ministrului afacerilor interne.

Procesul-verbal trebuie completat de catre agentul fiscal cu toate informatiile solicitate in formularul tipizat. Orice completare incorecta, inexacta sau insuficienta poate insemna nulitatea procesului-verbal, respectiv sanse mari pentru dumneavoastra de a obtine anularea amenzii.

Pentru valorificarea acestor sanse, insa, este necesar sa formulam plangere impotriva procesului-verbal in cel mult 15 zile de cand v-a fost inmanat sau comunicat.

In acest sens, vom avea nevoie de toate detaliile spetei dumneavoastra, precum si de toate documentele de care dispuneti, astfel incat sa maximizam sansele de anulare a amenzii. Plangerea o vom depune la judecatoria in a carei circumscriptie ati savarsit contraventia, avand optiunea de a nu va prezenta la termenul de judecata, intrucat veti fi reprezentat de echipa de specialisti in contraventii fiscale AS Legal, in virtutea contractului incheiat cu societatea noastra.

Foarte important este faptul ca avem la dispozitie si calea de atac a apelului impotriva hotararii prin care s-a solutionat plangerea, urmand ca judecata sa aiba loc la tribunal.

Pe tot parcursul contestatiei, va fi suspendata executarea amenzii, astfel incat nu va trebui sa platiti amenda decat in situatia in care instantele de judecata nu ne vor da castig de cauza. In orice caz, este foarte intelept sa profitati de posibilitatea de a contesta amenda fiscala in vederea obtinerii anularii acesteia.

Contactează-ne pentru consultanță gratuită!

Call Now ButtonSuna acum