Contestatie amenda

Amenda Legea 50 (constructii neautorizate)

La data de 11 ianuarie 2020, au fost aduse modificari majore Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. O modificare esentiala consta in posibilitatea de a intabula constructiile edificate fara autorizatie de construire, atunci cand se implineste termenul legal de prescriptie a raspunderii contraventionale, iar sanctiunile legale nu mai pot fi aplicate.

Pana la momentul respectiv, constructiile edificate fara autorizatie erau considerate nefinalizate si, prin urmare, nu puteau fi intabulate in cartea funciara. Prin aceste modificari legislative, se urmareste ca regularizarea lucrarilor de construire sa nu mai presupuna obtinerea autorizatiei de construire pentru intrarea in legalitate, ci o dispozitie expresa de mentinere a lucrarilor, emisa de catre primarie, sau un certificat ori o adeverinta privind edificarea constructiei, ce se va emite in baza unei expertize tehnice.

In ciuda acestor modificari de bun augur pentru sectorul de constructii, construirea fara autorizatie ramane in continuare o contraventie, cuantumul amenzii avand fiind cuprins intre doua limite destul de indepartate. Astfel, daca minimul sanctiunii este de 1.000 lei, aceasta poate ajunge pana la 100.000 lei!

Contraventiile se constata si se sanctioneaza de catre compartimentele de specialitate cu atributii de control din cadrul autoritatilor administratiei publice locale pentru faptele savarsite in unitatea lor administrativ-teritoriala.

Dupa incheierea de catre aceste organe de control, procesul-verbal de constatare a contraventiei se inainteaza, in vederea aplicarii sanctiunii, sefului compartimentului care coordoneaza activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism sau, dupa caz, presedintelui consiliului judetean ori primarului unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza s-a savarsit contraventia.

Odata cu aplicarea amenzii, se va dispune si oprirea executarii lucrarilor sau chiar desfiintarea lucrarilor executate fara autorizatie, intr-un termen stabilit in procesul-verbal. Decizia de a mentine constructia realizata fara autorizatie de construire apartine autoritatii administratiei publice competente, in baza planurilor urbanistice si a regulamentelor aferente, avizate si aprobate conform legii sau, dupa caz, de instanta.

Dupa cum vedeti, un rol foarte important in materia constructiilor fara autorizatii il au autoritatile publice locale. De aceea, in afara de serviciile de contestare a amenzii pentru construirea fara autorizatie, oferim clientilor AS Legal si servicii de reprezentare in relatia cu autoritatile publice locale in vederea obtinerii cooperarii acestora.

Pentru a contesta amenda pentru construire fara autorizatie, va fi necesar sa formulam plangere la judecatoria in raza careia se afla constructia, in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului-verbal de constatare a contraventiei.

Pentru a formula plangerea, avocatii AS Legal specializati in real estate vor analiza procesul-verbal in vederea identificarii oricaror erori sau a unei descrieri insuficiente ori eronate a faptei.

La fel ca in cazul celorlalte tipuri de amenzi, formularea contestatiei va ofera beneficiul de a suspendar executarea amenzii, astfel incat nu va trebui sa o platiti decat daca solutia instantei va fi una nefavorabila, inclusiv dupa exercitarea caii de atac a apelului.

Contactează-ne pentru consultanță gratuită!

Call Now ButtonSuna acum